>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی‌ها، معماری زون‌های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل‌ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان  
   
نویسنده محمدزاده حسین ,زندوکیلی زهرا ,رحیمی بهنام
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:76 -86
چکیده    دشت قوری میدان، واقع در استان خراسان شمالی، از شمال و جنوب توسط سازند تیرگان، مهمترین مخزن آب کارستی منطقه، محصور شده است. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای ساختاری (چین، گسل و درزه‌ها) و الگوی شکستگی‌ها و تخمین آب نفوذی و زهکشی شده از سازند تیرگان می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های ساختاری حاصل از عملیات صحرایی و تصاویر ماهواره­ای بیانگر تاقدیسی بودن ارتفاعات شمالی و جنوبی و ناودیسی بودن دشت و وجود شکستگی‌ها (n50) با ساختار نفوذپذیری کانالی افشان و کانالی سدی است. با همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی مختلف در نرم‌افزار gis، میزان نفوذ آب در سازند تیرگان به دست آمد (44%)، که با توجه به مساحت و متوسط بارندگی، حدود  mcm8/22 آب از طریق شکستگی‌ها نفوذ و سپس از طریق چشمه دشتک ( mcm7/8) و بصورت زهکشی (mcm1/14) از سازند تیرگان به داخل رودخانه اترک تخلیه و از منطقه خارج می‌گردد.
کلیدواژه سازند تیرگان، کارست، پارامترهای ساختاری، درصد نفوذ، چشمه دشتک
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم، مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی (متآب), گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم، مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی (متآب), گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved