>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب پذیری و آلودگی آبخوان کارستی نعل اسبی، جنوب شرق ایذه، با استفاده از روش cop  
   
نویسنده رنگزن کاظم ,محرابی نژاد علی ,علیجانی فرشاد ,استادهاشمی زهره
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 23 - صفحه:20 -28
چکیده    به منظور ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان کارستی نعل اسبی، واقع در جنوب شرق ایذه، روش cop مورد استفاده قرار گرفته است. این روش خصوصیات لایه پوشاننده بالای سطح ایستابی (عامل o)، تمرکز جریان (عامل c) و بارش (عامل p) را به عنوان پارامترهای ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی به کار می‌گیرد. خصوصیات کارست، از قبیل وجود حفرات فروبرنده (عامل c) و عوارض کارستی در حوضه توسط عوامل کاهش دهنده حفاظت طبیعی اعمال شده توسط لایه پوششی (عامل o) جبران می‌شود. عامل p قابلیت تغییر مکانی و زمانی بارش را اعمال می‌نماید که عامل انتقال آلاینده‌ها می‌باشند. نتایج با غلظت نیترات در آبخوان کارستی نعل اسبی مورد مقایسه قرار گرفت و مقایسه با این داده‌ها مزایای روش cop در ارزیابی آسیب پذیری آب‌های زیر زمینی در کارست را مشخص نمود. نتایج نشان داد که به جز بخش کوچکی از پای دماغه پلانژدار ناودیس نعل اسبی و ارتفاعات که به لحاظ آسیب پذیری در رده‌های کم و متوسط قرار می‌گیرند در بقیه مناطق کارست نعل اسبی آسیب‌پذیری زیاد و خیلی زیاد می‌باشد.
کلیدواژه آسیب پذیری، روش cop، آلودگی نیترات، آبخوان کارستی، ایذه
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و gis, ایران, سازمان آب و برق خوزستان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و gis, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved