>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خطر احتمالی فرونشست و کارست‌زایی بر خط لوله اتیلن غرب حدفاصل میاندوآب به پتروشیمی تبریز  
   
نویسنده واعظی عبدالرضا ,احمدزاده زینب ,حسنپور صدقی محمد ,فاتحی فر اسماعیل
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:89 -99
چکیده    بررسی تاثیر پدیده هایی نظیر فرونشست زمین و کارست زایی که می تواند سبب آسیب رساندن به خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی و پتروشیمی گردد، از دیدگاه زیست محیطی اهمیت ویژه‌ای دارد. منطقه موردمطالعه، خط لوله اتیلن غرب از میاندوآب به پتروشیمی تبریز به طول 150 کیلومتر و قطر 10 اینچ  بوده و از دشت‌های تبریز، آذرشهر، مراغه بناب، میاندوآب و مناطق کوهستانی عبور می کند. در این پژوهش تاثیر افت آب زیرزمینی و خطر احتمالی فرونشست ناشی از آن و همچنین تاثیر کارستی زایی برخط لوله مورد ارزیابی قرار گرفت تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای کاهش این اثرات انجام گیرد. بدین منظور با استفاده از نقشه های هم افت، مناطق دارای ریسک بالای فرونشست مشخص شد و با توجه به واحدهای زمین‌شناسی مسیر خط لوله و سابقه کارست زایی در منطقه، مناطق کارستی و خطر فروریزش ناشی از کارست زایی مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، چهار بخش از مسیر خط لوله (در مجموع به طول 27 کیلومتر) در خطر فرونشست ناشی از افت سطح ایستابی و دو بخش (در مجموع به طول 24 کیلومتر) در خطر فرونشست ناشی از کارست زایی قرار دارد که پیشنهاد می‌گردد در این قسمت‌ها، اقدامات حفاظتی نظیر نصب قطع کن‌های اتوماتیک انجام گیرد.
کلیدواژه خط لوله اتیلن غرب، فرونشست، کارست زایی، پتروشیمی تبریز، افت سطح ایستابی
آدرس دانشگاه تبریز, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی شیمی, گروه محیط زیست, ایران
پست الکترونیکی fatehifar@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved