>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه بندی لرزه ای شرق استان یزد بر اساس زلزله ها و گسل های کواترنری با استفاده از مدلسازی فرکتالی  
   
نویسنده ادیب احمد ,افضل پیمان ,زارع معصومه
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:78 -88
چکیده    در این تحقیق لرزه خیزی شرق استان یزد براساس  داده های لرزه ای و ساختاری با استفاده از دو روش فرکتالی مقدار - تعداد و مقدار مساحت تحلیل و پهنه های  لرزه ای ساختاری با توجه به گسل های کواترنر و زمین لرزه ها تفکیک گردید. با استفاده از روش فرکتالی مقدار مساحت، نقشه تراکم گسل ها و با  روش مقدار تعداد، نقشه بزرگی زلزله ها در این منطقه تولید و با ترکیب این دو نقشه، یک پهنه بندی جدید لرزه ای ساختاری در منطقه ارایه شد. نتایج حاصله با پهنه بندی بدست آمده از روش مرسوم مقایسه و داده ها نشانگر بهبود نتایج تفکیک پهنه های لرزه ای با استفاده از این روش می باشد. با استفاده از این روش می توان با اطمینان بیشتری زونهای لرزه خیز را براساس زلزله و گسل از هم تفکیک کرد. این بررسی، کمک شایانی به شناخت خطر پذیری لرزه ای ناحیه شرق استان یزد که تحت تاثیر زون گسلی کوهبنان و بهاباد است می نماید. براساس نتایج حاصل شده، مدلسازی فرکتالی در مطالعات پهنه بندی نسبی حرکت زمین و تعیین ارتباط طول، تراکم و تقاطع گسل ها با چشمه های بالقوه زمین لرزه کاربرد داشته و می تواند در کاهش هزینه مطالعات شناخت پهنه های لرزه ای مفید باشد.
کلیدواژه گسل بهاباد، پهنه بندی لرزه ای، گسل های کواترنری، روش های فرکتالی، استان یزد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مهندسی نفت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, گروه مهندسی معدن, ایران, پژوهشکده سوانح طبیعی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved