>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین ‌دماسنجی زیرکنیم در رگه‌های کوارتز روتیل‌دار، کمپلکس آتشفشانی - رسوبی سوریان  
   
نویسنده اسدی سینا ,شریف پور شهلا ,محمودی احسان
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:29 -34
چکیده    عناصر شیمیایی حساس به دما (مانند عناصر با قدرت میدان بالا؛ ‏hfses‏) مبنایی ارزشمند برای محاسبه دما ‏در سامانه های زمین‌شناختی خاص هستند. آزمایش ها نشان می‌دهد، دمای دگرگونی همبستگی معناداری با غلظت ‏عنصر زیرکنیم (‏zr‏) در کانی روتیل دارد. این پژوهشبا روش تجزیه ریزکاوند الکترونی (epma)، به بررسی زمین دماسنجی کانی روتیل در رگه های کوارتز مناطق مزایجان و دیده بانکی طی فرآیند دگرگونی (در حدود 187 میلیون سال پیش) در ‏کمپلکس آتشفشانیرسوبی سوریان می پردازد. زمین‌دماسنجی zr در روتیل با سه رابطه متفاوت محاسبه ‏گردید.محاسبات نشان می دهد که بیشینه دمای دگرگونی در کمپلکس سوریان با احتساب فشار 5/9 کیلو بار، در بازه دمایی 640 تا 690 درجه ‏سانتی‌گراد رُخ داده است. این گستره دمایی مطابق با رویداد دگرگونی پیشرونده، طی فاز کوهزایی سیمرین اولیه بوده و ‏با بیشینه دگرگونی (رخساره آمفیبولیت) در حاشیه جنوبی کمربند دگرگونی سنندجسیرجان ارتباط دارد. نتایج نشان ‏می دهد که شیب دمایی به تدریج از جنوب شرق (مزایجان) به شمال غرب (دیده بانکی) در کمپلکس سوریان کاهش می‏یابد.‏‏
کلیدواژه روتیل، زیرکنیم، زمین‌دماسنجی، کمپلکس آتشفشانی- رسوبی سوریان
آدرس دانشگاه شیراز, بخش علوم زمین, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی ehsaan68@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved