>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی منشاء شوری آب رودخانه زهره در پایین دست سد چم‌شیر و قابلیت آن برای مصارف کشاورزی  
   
نویسنده محمدی بهزاد حمیدرضا ,کلانتری نصراله ,بیگلری بابک ,ترابی کاوه مهدی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:74 -83
چکیده    محدوده مورد مطالعه، بخشی از مخزن سد چم شیر و قسمت های پایین دست آن در حوضه آبریز رودخانه زهره می باشد که در20 کیلومتری جنوب شرقی شهر گچساران (جنوب غرب ایران) واقع گردیده است. به منظور تامین آب اراضی کشاورزی پایین دست سد، کیفیت آب رودخانه زهره با تشکیل 8 ایستگاه نمونه‌برداری طی دو دوره زمانی قبل و بعد از بارندگی در محدوده مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی های اولیه نشان داد که دو زون آلوده کننده جزئی و اصلی در موقعیت ایستگاه های نمونه برداری r4 و r5 وجود دارد که به ترتیب با تغییرات ناگهانی یون های کلسیم سولفات و سدیم کلر همراه می‌باشند. بر اساس نتایج به دست آمده، موقعیت زون های آلودگی یاد شده با موقعیت گسل های اصلی منطقه انطباق دارد و این گسل ها با انتقال آب های شور سولفاته و کلروره از بخش های مختلف در زیرزمین و اضافه نمودن آنها به سطح اساس رودخانه، نقش مهمی را در آلودگی های بوجود آمده ایفا می کنند. شدت آلودگی ها به اندازه ای است که استفاده از آب رودخانه را برای مصارف کشاورزی با مشکل مواجه ساخته است.
کلیدواژه رودخانه زهره، سد چم‌شیر، زون‌های آلودگی، گسل‌های اصلی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, شرکت مهندسی مشاور بهکار آب اهواز, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی mehditorabikaveh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved