>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین پتانسیل کانی سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از rs و gis  
   
نویسنده بمانی مهدی ,مجتهدزاده حسین ,کوهساری امیرحسین
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:63 -76
چکیده    کانی‌های بورات معمولاً به صورت نهشته در پلایاها یا رسوب کرده در اطراف چشمه‌های زمین گرمایی یافت می‌شوند. خصوصیات انعکاس بالای این کانی‌ها امکان تشخیص آنها توسط روش‌های سنجش از دور را فراهم می‌آورد. هدف از این مطالعه تعیین نقاط امید بخش و محل‌های احتمالی نهشته‌های بوراکس در جنوب سبزوار به کمک مطالعات دورسنجی و تلفیق داده‌های اکتشافی است. منطقه مورد مطالعه در 50 کیلومتری جنوب سبزوار واقع شده است، که محدوده‌ای به مساحت تقریبی 600 کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این منطقه اثراتی از کانی‌های بورات دیده شده است. در این مطالعه تصویر etm+7 منطقه مورد استفاده قرار گرفت. بعد از انجام تصحیحات هندسی با استفاده از ضریب شاخص بهینه ترکیب باندی کاذب مناسب مشخص شد. همچنین با تعیین گسل‌های منطقه نوع گسل‌ها و واحدهای تبخیری اطراف گسل‌ها که مناسب برای کانی‌سازی هستند نیز مشخص شدند. لایه‌های اطلاعاتی ذکر شده و نیز نقشه زمین شناسی منطقه به روش تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شده و در محیط gis به روش منطق فازی و همپوشانی شاخص تلفیق شده‌اند و در نهایت مناطق امید بخش جهت انجام مطالعات تفصیلی‌تر شناسایی گردید. روش منطق فازی به نسبت روش همپوشانی شاخص از انعطاف بالاتری برخوردار بوده و با توجه به وسعت محدوده مورد نظر جهت ادامه فرآیندهای اکتشافی، می توان وسعت های مختلفی را در سطح اعتمادهای متفاوت پیشنهاد نمود.
کلیدواژه بورات، سبزوار، تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، همپوشانی شاخص
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی معدن و متالورژی, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی معدن و متالورژی, ایران
پست الکترونیکی kohsary@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved