>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل شکستگی‌های سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی مارون (جنوب ‌باختر ایران)  
   
نویسنده علی پور رضا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:52 -62
چکیده    میدان نفتی مارون در شمال خاوری اهواز، شمال باختری میدان آغاجاری و در منطقه فروافتادگی دزفول واقع شده است. رخنمون سطحی این میدان را سازند آغاجاری و نهشته‌های عهد حاضر تشکیل می‌دهد و سازند آسماری مهم‌ترین سنگ‌مخزن این میدان و به پنج لایه مخزنی تقسیم شده است. در این پژوهش بر اساس اطلاعات زیر‌سطحی مناطق مستعد با توسعه شکستگی بالا در این تاقدیس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که تاقدیس نفتی مارون یک چین نامتقارن است و در قسمت‌های میانی ساختار که خمش محوری بارز است، مستعد مناطق با شکستگی بالا است. یال جنوب ‌باختری در بیشتر نواحی و یال شمال‌خاوری در نواحی مرکزی دارای تراکم بالای شکستگی هستند و خمش محوری تاقدیس مارون ناشی از پهنه برشی حاصل از عملکرد گسل‌های پی‌سنگی و ساختارهای راستالغز قدیمی می باشد.
کلیدواژه آسماری، شکستگی، زیرسطحی، مارون، تاقدیس
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی rezaalipoor116@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved