>
Fa   |   Ar   |   En
   خطر گسیختگی سطحی در محدوده شهر پردیس، استان تهران: لزوم رعایت حریم گسل در توسعه شهری  
   
نویسنده احتشامی معین آبادی محسن
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 19 - صفحه:48 -62
چکیده    یکی از مهمترین خطرات زمین لرزه خطر گسیختگی سطحی گسل­ها در هنگام زمین لرزه است که تنها راهکار مقابله با آن رعایت حریم گسل است. رعایت حریم گسل همچنان در شهرهای جدید و همچنین بخش‌های در حال توسعه در مجاورت کلان شهرها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بررسی‌های صحرایی و دورسنجی در محدوده شهر جدید پردیس، نشان دهنده وجود چندین گسل مهم و فعال در سطح شهر است که ساخت و ساز بر روی آنها صورت گرفته است. در این بین گسل پردیس به طول 30 کیلومتر و جنبش راندگی با مولفه راستالغز چپگرد در نیمه جنوبی شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نبود اطلاعات دقیق از میزان جابجایی گسل­ها در حین زمین لرزه و براساس مقادیر تخمین زده شده، حداقل حریم به ویژه در بخش فرودیواره ای برای گسل های پردیس، فردوس و هسا به ترتیب 40، 21 و 28 متر محاسبه شده است. شناسایی کامل گسل­ها در محدوده شهر پردیس نیازمند مطالعات بیشتر و برداشتهای زیرسطحی است. از آنجا که گسل­های پارچینایوانکی، پیشوا گرمسار و رباط کریم در حدود 5/1 میلی­متر از کوتاه شدگی محاسبه شده براساس داده های موقعیت‌یاب جهانی برای جنوب البرز مرکزی (3 میلی متر ) را هزینه می‌کنند، اختلاف موجود (حدود 5/1 میلی متر) می بایست در راستای گسل های دیگری مانند گسل های رودهن و پردیس مصرف گردد.
کلیدواژه گسیختگی سطحی، حریم گسل، گسل پردیس، شهر پردیس، البرز مرکزی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی m_ehteshami@sbu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved