>
Fa   |   Ar   |   En
   منشا سنگ‌های آتشفشانی کندوان (شمال غرب ایران): با استفاده از اطلاعات جدید زمین‌شناسی، پتروگرافی و زمین شیمی  
   
نویسنده چهارلنگ راضیه ,قلمقاش جلیل ,امامی محمدهاشم ,عمرانی جعفر
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 18 - صفحه:34 -43
چکیده    منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این منطقه متشکل از ترادف های آتشفشانی از نوع گدازه و آذرآواری است که در شش واحد در شرق روستای کندوان برونزد دارند. این سنگ ها در بررسی های پتروگرافی حاوی بلورهای هورنبلند و پلاژیوکلاز هستند که در خمیره ای ریزبلور و شیشه ای قرار گرفته اند و در سنگ های آذرآواری قطعات سنگی و پومیس نیز دیده می شود. بافت غربالی، منطقه بندی عادی و نوسانی در پلاژیوکلاز از ویژگی­های بارز این سنگ هاست. نسبت بالای lree/hree، غنی­شدگی از lile و تهی شدگی شدید از y و hree از مشخصات ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی کندوان است که نشان­دهنده­ی ماهیت آداکیتی آن هاست. سنگ های مورد مطالعه با مقدار mgo<0/8 و sio2>66/16 از نوع آداکیت سیلیس بالا هستند. همچنین به دلیل وجود 16>nb/ta احتمالاً از ذوب بخشی سنگ منشا پوستهای با ترکیب آمفیبولیت گارنتدار در فشار نه چندان بالا حاصل شدهاند. با دانستن ویژگیهای مربوط به فورانهای قدیمی میتوان میزان مخاطرات فوران آینده را پیشبینی نمود و از آن جهت کاهش تلفات ناشی ار فوران آتشفشان بهره برد.
کلیدواژه کندوان، گدازه، آذرآواری، آداکیت، آمفیبولیت گارنت دار
آدرس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, پژوهشکده علوم زمین, ایران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, پژوهشکده علوم زمین, ایران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, پژوهشکده علوم زمین, ایران, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, ایران
پست الکترونیکی j.omrani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved