>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی آلودگی‌های هیدروکربنی و بررسی پتانسیل زیست پالایی آنها در آبخوان محدوده مجتمع پتروپالایش تبریز  
   
نویسنده صفری فاطمه ,واعظی عبدالرضا ,اصغری کلجاهی ابراهیم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 17 - صفحه:48 -58
چکیده    پالایشگاه تبریز و مجتمع پتروشیمی تبریز به عنوان دو مجتمع عظیم که با آلاینده های خطرناک سروکار دارند، همواره پتانسیل نشت آلاینده های هیدروکربنی را در محیط زیست دارند. پس از ورود آلاینده های نفتی به آب زیرزمینی سوال مهم این خواهد بود که آیا این آلاینده ها به صورت طبیعی توسط آبخوان قابل تجزیه هستند و یا نیاز به پاکسازی فعال خواهد بود؟ در این پژوهش، وضعیت آبخوان منطقه برای تجزیه زیستی آلاینده های هیدروکربنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آب زیرزمینی منطقه نمونه برداری صورت گرفته و علاوه بر هیدروکربنهای نفتی، پارامترهای هیدروشیمیایی، عناصر اصلی، فلزات سنگین و مواد مغذی مورد آنالیز قرار گرفت. دربررسی قابلیت تجزیه زیستی آلاینده توسط باکتریها در شرایط هوازی و بی هوازی، باتوجه به مقادیر به دست آمده، شرایط آبخوان منطقه برای زیست پالایی آلاینده های نفتی به روش هوازی کاملاً مساعد بوده و می توان امیدوار بود که بخشی از آلاینده هایی که از هیدروکربنهای سبک تشکیل شده اند، توسط باکتریهای موجود در آبخوان منطقه به طور طبیعی پاکسازی خواهند شد.
کلیدواژه پالایشگاه تبریز، مجتمع پتروشیمی، آلودگی هیدروکربنی، تجزیه زیستی آلاینده، کیفیت آب زیرزمینی
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه تبریز, گروه علوم زمین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved