>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه داده‌های زمین شیمیائی آلی سازند مبارک (البرز شرقی) در برش‌های تویه رودبار ، لب نسار و میغان  
   
نویسنده دبستانی نادر ,حسن نژاد علی اکبر ,معماریانی محمود ,مصدق حسین
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 17 - صفحه:37 -47
چکیده    در مطالعه حاضر، 47 نمونه سطح الارضی سازند مبارک از مناطق، تویه رودبار، لب نسار و میغان بوسیله دستگاه پیرولیز راک – اول 2 مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه حاکی است که سازند مبارک در برش های مذکور به ویژه برش های تویه رودبار و میغان با داشتن مقادیر نسبتاً بالای کل کربن آلی، دارای پتانسیل هیدروکربون زایی بوده است. سازند مبارک در منطقه تویه رودبار و میغان با داشتن درجه حرارت حداکثر بالاتر از 487 و °c 498 ضمن عبور از پنجره نفت زایی، به مرحله تولید گاز مرطوب نیز رسیده است. مقادیرخوب toc با میانگین 22/1% وزنی برای نمونه های تویه رودبار و 06/1% وزنی برای نمونه های لب نسار و 31/1٪ وزنی برای نمونه های میغان و مقادیر پایین تر s2 می توان این سازند را یک سنگ منشا فقیردانست. شواهد بدست آمده، نشان می دهد که  کروژن سازند مبارک از نوع iii و به صورت خیلی محدود از نوع ii/iii می باشد.
کلیدواژه سازند مبارک، راک - اول، کروژن
آدرس دانشگاه دامغان, ایران, دانشگاه دامغان, دانشکده علوم زمین, ایران, پژوهشگاه صنعت نفت, پژوهشکده اکتشاف و تولید, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved