>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر  
   
نویسنده انصاری جعفری شادی ,رحیمی بهنام ,قائمی فرزین ,مظلومی بجستانی علیرضا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 17 - صفحه:1 -10
چکیده    منطقه کوه زر در شمال شرق ایران و در فاصله 33 کیلومتری شهرستان تربت حیدریه،در حاشیه شمالی ایران مرکزی جای می گیرد.این محدوده عموماًً توسط سنگ های ولکانیکی و پلوتونیکی ترشیاری پوشیده شده است.کانی سازی به اشکال رگه ای و رگچه ای و یا بصورت بافت پرکننده فضاهای خالی قطعات برشی دیده می شود.گستره معدنی زرمهر در زون برشی گسل درونه قرار گرفته،بنابراین عمده تغییرات و ساختارهای آن متاًًثر از فعالیت این گسل‌ می باشد.به دلیل عملیات اکتشافی و استخراجی، صفحات گسلی رخنمون پیدا کرده اند و برداشت های صحرایی در مجاورت همین گسل ها صورت گرفته است.تلفیق داده های صحرایی و داده های نرم افزاری win tensor و مطالعات عکس های هوایی توسط نرم افزارgis،مدل ساختاری منطقه را به صورت الگوی ریدل نشان می دهد.نتیجه مطالعات در این پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از ساختارهامحل مناسب برای ته نشست محلول های کانه دار را فراهم کرده است.شکستگی‌ها مهم ترین کنترل کننده جریان سیال در محیط‌های معدنی به شمار می‌روند.از این رو شناسایی این ساختمان هااطلاعات با ارزش بسیاری را به منظور شناسایی و اکتشاف مواد معدنی فراهم می‌آورد.
کلیدواژه کانسار طلای زرمهر، گسل درونه، الگوی ریدل، تغییر شکل شکننده، رژیم تکتونیکی امتدادلغز
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved