>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شیمی سنگ های ادراری به عنوان یکی از بیومینرال های آسیب رسان؛ مطالعه موردی استان فارس  
   
نویسنده یاور عشایری نسرین ,کشاورزی بهنام ,زراسوندی علیرضا ,مر فرید
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 13 - صفحه:42 -50
چکیده    با توجه به اهمیت سنگ­های ادراری به عنوان یکی از بیومینرال­ها در بدن انسان، مطالعه ترکیب شیمیایی و کانی­شناسی آن­ها ضروری است. نتایج پراش پرتو ایکس نشان داد سنگ­های ادراری مورد مطالعه از نظر کانی­شناسی در پنج گروه کلسیم اگزالات، اسیداوریک، سیستین، کلسیم فسفات و سنگ­های ترکیبی (وولیت، اسیداوریک، ودلیت) قرار می­گیرند. تصاویرSEM فرم بلوری فازهای کانیایی را نشان داد. در مطالعات میکروسکوپی، وولیت مهمترین فاز کانیایی در بین فازهای مختلف می­باشد. همراهی اوریسیت و وولیت نشان دهنده­ی تغییر pH سیستم ادراری از اسیدی به قلیایی است. علاوه بر وولیت و اوریسیت، بیومینرال­های کلسیم کربنات نیز مشاهده شدند. نتایج تجزیه به روشICP-MS نشان داد کلسیم جزء اصلی در سنگ­های ادراری است. غلظت روی و استرانسیوم در گروه­های کلسیم فسفات بیشتر از کلسیم اگزالات و غیرکلسیمی است. همبستگی بالای بین روی و استرانسیوم با فسفر به دلیل نقش عنصر فسفر در حمل این عناصر در سنگ­های ادراری است.  
کلیدواژه سنگ ادراری ,کانی‌شناسی ,بیومینرال ,عناصر کمیاب ,فارس
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی moore@geology.susc.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved