>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران  
   
نویسنده رستمی زرین آبادی امین ,فرقانی تهرانی گیتی ,کرمی غلامحسین
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 13 - صفحه:33 -41
چکیده    محدوده مورد مطالعه شامل دشت رومشگان است که در جنوب غربی شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تاثیر عوامل زمین­شناسی و فعالیت­های کشاورزی در کیفیت آبهای زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه می­باشد. به این منظور از چاههای آب منطقه نمونه برداری به عمل آمده است. مقادیر پارامترهای هدایت الکتریکی، pH و دمای آب در محل نمونه برداری اندازه گیری شده­اند. نتایج نشان می­دهد که دشت مورد نظر به لحاظ هدایت الکتریکی در راستای شرقی- غربی به سه زون تقسیم می­شود. هدایت الکتریکی در شرق، مرکز و بخش غربی دشت به ترتیب 626، 846 و 1226 میکروموس بر سانتی متر می­باشد. علت کم بودن مقادیر هدایت الکتریکی در بخش شرقی دشت به خاطر تغذیه دشت در این محدوده به وسیله آهکهای واقع در شرق دشت می­باشد. علت افزایش هدایت الکتریکی در بخش مرکزی دشت به علت برداشت قابل توجه از آبهای زیرزمینی و افت سطح آب است. در بخش غربی منطقه به علت مجاورت جریان آب زیرزمینی با سازند گچساران هدایت الکتریکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که عامل زمین­شناسی باعث تخریب کیفیت آب در بخش غربی منطقه شده است. برای ارزیابی تاثیر فعالیت­های کشاورزی از مقادیر نیترات استفاده شده است. بر اساس غلظت نیترات در بخش­های مختلف منطقه ملاحظه می­شود که غلظت نیترات در بخش مرکزی دشت، که در آن فعالیت­های کشاورزی قابل توجه است، در مقایسه با دیگر بخش­های دشت به طور چشمگیری بالاتر است.  
کلیدواژه رومشگان ,هیدروژئولوژی ,هیدروژئوشیمی ,آبهای زیرزمینی
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
پست الکترونیکی karami2522@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved