>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از نمودارهای تصویرگر OBMI و UBI در تحلیل ساختار و شکستگی های مخزن آسماری و مقایسه آن با نمودار انحراف سرعت در یکی از میادین جنوب غرب ایران  
   
نویسنده عقلی قاسم ,چرچی عباس ,سلیمانی بهمن ,فردین هاشم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 11 - صفحه:1 -9
  
کلیدواژه زون برشی؛ شکستگی؛ گسل بالارود؛ نمودارهای تصویرگر؛ نمودار انحراف سرعت؛ OBMI و UBI
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved