>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین‌ شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ ها با کانی ‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو  
   
نویسنده مهدوی امیر ,کریم پور محمد حسن ,حیدریان شهری محمد رضا ,ملک‌ زاده شفارودی آزاده
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1392 - شماره : 8 - صفحه:47 -60
  
کلیدواژه گزو، بلوک طبس، رشته کوه شتری، پورفیری، اسکارن و IP/RS
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved