>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی پتانسیل آلودگی و آنالیز حساسیت آب زیرزمینی در آبخوان خاتون‌آباد با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS  
   
نویسنده نخعی محمد ,امیری وهاب ,رحیمی شهربابکی مهدی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1392 - شماره : 8 - صفحه:1 -10
  
کلیدواژه آبخوان خاتون آباد، استعداد آلودگی، دراستیک، GIS، آنالیز حساسیت
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی کاربردی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین ‌شناسی کاربردی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved