>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان  
   
نویسنده طباطبایی حسن ,اسدی هارونی هوشنگ ,آیتی فریماه
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1391 - شماره : 5 - صفحه:41 -58
  
کلیدواژه آجر، مواد اولیه، استان اصفهان
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی معدن, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی معدن, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved