>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:4


  tick  برآورد کیفیت آب رودخانه کارون محدوده اهواز توسط داده های زمینی، طیف­سنج فیلداسپک3 و داده های فراطیفی سنجنده هایپریون - صفحه:98-108

  tick  بررسی آب زمین شیمی و منشا فلزات بالقوه سمی(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Ni) در رودخانه زاینده رود - صفحه:82-97

  tick  بررسی اثر سازند گچساران بر سبک چین خوردگی واحد های سنگی پوشاننده آن در محدوده ی میدان های نفتی لالی، پاپیله و زیلایی، کمربند زاگرس چین خورده- رانده - صفحه:71-81

  tick  تعیین منشأ عناصر در خاک‌های اطراف کوره ذوب مس خاتون‌آباد، غرب استان کرمان - صفحه:17-29

  tick  دلایل پایداری آندالوزیت در زونهای سیلیمانیت و اسپینل-کردیریت موجود در میگماتیت­های هاله مجاورتی الوند،همدان - صفحه:1-8

  tick  شبیه سازی انتقال عناصر سنگین درآبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز - صفحه:59-70

  tick  میکروفاسیس ها و محیط های رسوبی سازند داریان در کوه خانه کت، جنوب­شرق شیراز - صفحه:9-16

  tick  پتروگرافی و زمین شیمی سنگ های مافیک و حدواسط جنوب مجموعه نفوذی الوند، منطقه آرتیمان (شمال تویسرکان) - صفحه:30-46

  tick  پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از شبکه عصبی- موجکی و مقایسه آن با مدل عددی Modflow - صفحه:47-58
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved