>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:3


  tick  ارزیابی محیط رسوبی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان - صفحه:436-451

  tick  ارزیابی ناهمگنی مخزنی و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی سازندهای دالان و کنگان در یکی از میادین حوضه خلیج فارس - صفحه:354-369

  tick  بررسی کانی‌شناسی و جذب آب بنتونیت‌های منطقه مومن ‌آباد به منظور کاربرد در صنایع گندله سازی و مقایسه با برخی معادن زون بنتونیت خاور ایران - صفحه:407-420

  tick  بررسی نقش تکتونیک در توسعه آبخوان کارستی لیلی- کینو (شمال شرق خوزستان) با تاکید بر تحلیل هیدروتکتونیک - صفحه:391-406

  tick  تجزیه و تحلیل تمام پیکسلی و زیر پیکسلی داده ‌های استر با هدف شناسایی واحدهای سنگ شناسی و کانیایی، مطالعه موردی-ناحیه توتک، استان فارس - صفحه:382-390

  tick  تخمین پارامترهای زمین گرمایی با استفاده از تحلیل طیفی و مدلسازی معکوس سه بعدی داده های مغناطیس سنجی در منطقه ی زمین گرمایی محلات - صفحه:328-353

  tick  تعیین جایگاه زمین ساختی گلفشان های غرب استان گلستان به کمک تکنیک های زمین اطلاعاتی - صفحه:421-435

  tick  زمین شناسی، زمین‌شیمی و ژنز رخداد معدنی آهن کوسج، پهنه فلززایی تکاب- تخت سلیمان- انگوران، جنوب باختر زنجان - صفحه:294-313

  tick  شناسایی فضاهای زیرسطحی در منطقه شیرامین آذرشهر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فروسرخ گرمایی - صفحه:370-381

  tick  کاربرد داده‌های ساختاری، شیمی‌کانی‌های سولفیدی و میان‌بارهای سیال در تعیین تیپ کانه‌زائی کانسارهای روی-سرب منطقه معدنی گردنه‌شیر با سنگ میزبان کربناته در جنوب باختر اردستان - صفحه:452-467

  tick  مقایسه دقت دو روش فازی گاما (Fuzzy-Gamma) و تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) با هدف پتانسیل‏ یابی فلز مس در زون فلززایی ملایر-الیگودرز-اصفهان - صفحه:314-327

  tick  پهنه بندی و ارزیابی خطر ناپایداری شیب در شهرستان مسجدسلیمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نسبت فراوانی - صفحه:468-487
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved