>
Fa   |   Ar   |   En
   گسلش و مورفوتکتونیک در زون بخاردن-قوچان  
   
نویسنده کنگی عباس ,جعفریان عبدالرضا ,بیگلری جواد
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 30 - صفحه:58 -65
چکیده    زون گسل بخاردنقوچان در فاصله 150 کیلومتری شمال شرق مشهد از برجسته ترین چهره های توپوگرافیساختمانی مرکز کپه داغ در بین شهرهای قوچان، ‏شیروان و بجنورد است. مجموع گسل های امتداد لغزراستگرد قوچان، باغانگرماب، شیروان و غلامانسومبار با روند شمالغربجنوبشرق از مهم ترین گسل های ‏این زون بوده که فعالیت نوزمین ساختی آنها در نهشته های کواترنری قابل ردیابی است. انتهای این گسل ها به صورت رورانده است. طبق شواهد دورسنجی و میدانی ‏این جنبش ها می توان در ایجاد پدیده های مورفوتکتونیکی مانند برخاستگی و برش پادگان های رودخانه ای، جابجایی ابراهه ها و تقطیع، برش و جابجایی رسوبات ‏کواترنری مخروط افکنه ای مشاهده نمود. تراکم بالای پراکنده ای زمین لرزه ها در پایانه گسل های قوچان و باغان و گرماب می باشد. ‏
کلیدواژه زون تکتونیکی بخاردن-قوچان، تکتونیک فعال، گسلش، مورفوتکتونیک، ژئومورفولوژی.‏
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی tectogeology@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved