>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگیهای آب زمین شیمی چشمه‌های حوالی رامسر با نگرش ویژه بر کیفیت آنها از لحاظ شرب  
   
نویسنده شیرودعیسی نیکو ,تاکی سعید
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 30 - صفحه:37 -47
چکیده    منطقه‌ی مورد مطالعه در غربی‌ترین بخش استان مازندران و در حوالی شهرستان رامسر واقع شده است. هدف از این تحقیق تشخیص خصوصیات هیدروژئوشیمیائی و تعیین کیفیت آب‌های 5 چشمه منتخب در حوالی شهرستان رامسر جهت شرب است. در این پژوهش نمونه‌ها از لحاظ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نظیرtds ، ec، eh، ph، آنیون‌های اصلی و کاتیون‌ها و بعضی از عناصر کمیاب مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های حاصله توسط نرم افزار aqqa پردازش و نمودارهای مربوطه رسم شدند. پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه‌ها با یکدیگر و نیز با استانداردهای who، ایران (1053)، شولر و سازمان حفاظت محیط ‌زیست آمریکا (us.epa) مقایسه شدند. با استفاده از شاخص‌های مختلف نمونه‌ها مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند. چشمه کچانک از نوع (sihco3) است در حالی که چشمه‌های کتالم، ریش‌برازدره، نمکدره و گیاش از نوع (sicl) می‌باشد. مقایسه چشمه‌ها نشان می‌دهد که مقدار شاخص فلزی (mi) و غلظت عناصر سنگین مثل نیکل، آرسنیک، سرب و کروم در چشمه کتالم نسبت به بقیه بالاتر است. هرچند که جهت شرب بعضی از چشمه‌ها از لحاظ منیزیم، کلسیم و ph در بازه مطلوب قرار نمی‌گیرند ولی تمامی چشمه‌های منطقه مورد مطالعه از لحاظ بقیه پارامترها در گروه خوب یا قابل قبول قرار دارند.
کلیدواژه چشمه، رامسر، شرب، شاخص فلزی، فلزات سنگین
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی taki_saeed2002@yahoo.com
 
   hydrogeochemical characteristics of springs around ramsar with special attitude on their drinking quality  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved