>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز (شارپ باندری) داده های مگنتوتلوریک به منظور تشخیص ساختارهای هیدروکربوری منطقه گچساران  
   
نویسنده مرادزاده علی ,قائدرحمتی رضا ,فیلبندی کشکولی محمد ,البرزیان جونقانی شهاب ,نجاتی کلاته علی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 27 - صفحه:1 -12
چکیده    روش مگنتوتلوریک (mt) یک روش الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی می‌باشد که_در اکتشاف ساختارهای زیرسطحی عمیق، مثل اکتشاف ساختارهای حاوی مواد هیدروکربوری استفاده می‌شود. در این مطالعه داده‌های مگنتوتلوریک یکی از پروفیلهای (خط برداشت 8807) منطقه گچساران، جهت تشخیص ساختارهای زیرسطحی منطقه بررسی شد. پس از پردازش داده‌ها و انجام تصحیح جابه‌جایی ایستا به کمک داده‌های tem، دو الگوریتم مدل‌سازی وارون دوبعدی گرادیان مزدوج غیرخطی (هموار) و مرزهای تیز روی این داده‌ها صورت گرفت. نتایج مدل‌سازی دوبعدی مرزهای تیز داده‌های این پروفیل، سازندهای آغاجاری، میشان و گچساران و مرز فوقانی سازند آسماری را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین گسل بزرگ پیشانی‌کوهستان در بخش انتهایی این پروفیل و گسل‌های کوچک عمقی و رورانده در سازند ضخیم گچساران به همراه ساختار تاقدیس سراب و جعفرآباد نیز در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا شناسایی شدند. مقایسه نتایج مدل‌سازی وارون با اطلاعات حفاری‌های موجود در طول پروفیل نشان می‌دهد که مدل‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک با روش مرزهای تیز توانسته سازندهای اصلی زیرسطحی، گسل‌های اصلی و فرعی و همچنین گسل رورانده موجود در سازند گچساران را به‌خوبی مدل نماید. از این‌رو این شیوه وارون‌سازی در مقایسه با روش وارون‌سازی هموار، نتایج مناسب‌تری را برای شناسایی و عمق قرارگیری ساختارهای زیرسطحی مرتبط با منابع هیدروکربوری فراهم می‌سازد.
کلیدواژه مگنتوتلوریک، مدل سازی مرزهای تیز، ساختارهای هیدروکربوری، سازند آسماری، گچساران
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده فنی, گروه معدن, ایران, دانشگاه ملی خرم آباد, گروه معدن, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه شاهرود, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved