>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:2


  tick  الگوی زمین شناسی، دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجدداغی (شرق جلفا) - صفحه:77-89

  tick  بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر میزان جذب فلزات سنگین در سه گونه منتخب گیاهی و خاک آنها در شهر اهواز - صفحه:101-111

  tick  بررسی اختلاف روش‏های مختلف تحلیل آزمون پمپاژ در براورد ضرایب هیدرودینامیک آبخوان آزاد - صفحه:8-21

  tick  بررسی ساز و کار تشکیل فروچاله های دشت جابر در جنوب شرق استان ایلام - صفحه:126-139

  tick  تحلیل ساختاری پهنه برشی سیه‌کمر و ارتباط فابریک‌های شکنا با کانه‌زایی طلا (هیرد، جنوب بیرجند) - صفحه:140-152

  tick  تحلیل مکانی -زمانی اثر متقابل فعالیت گسل های لرزه زا بر یکدیگر در بخش میانی ناحیه زاگرس - صفحه:34-42

  tick  تعیین منشأ پریدوتیت های میزبان کانسارهای کرومیت بر اساس داده های کانی شناسی در افیولیت نیریز، منطقه آباده طشک، استان فارس - صفحه:22-33

  tick  تفکیک نفوذی های گرانیتوئیدی بهره ور از غیربهره ور درکمربند مس پورفیری کرمان: نتایج مطالعات مقدماتی سنگ نگاری و کانی شناسی - صفحه:1-7

  tick  زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین مرتبط با کانسار اسکارن آهن چالو، جنوب دامغان، استان سمنان - صفحه:54-66

  tick  زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانی فلوریت کانسار بزیجان (چکاپ)، استان مرکزی - صفحه:113-125

  tick  مطالعه زمین شیمیائی سیال های کانه دار در کانسار مس پورفیری چاه فیروزه شمال شهر بابک (استان کرمان)، و ارزیابی اقتصادی آن - صفحه:43-53

  tick  پتروگرافی و زمین شیمی دولومیت های سازند سورمه در منطقه فارس داخلی، جنوب باختری ایران - صفحه:67-76

  tick  چشمه های کارستی به عنوان ساده ترین ابزار برای تعیین خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان های کارستی، مطالعه موردی چشمه بی بی تلخون، استان خوزستان - صفحه:90-100
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved