>
Fa   |   Ar   |   En
   تلفیق راه‌کار‌های زمین‌شیمی و مهندسی مخزن جهت بررسی ارتباط جریانی مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران  
   
نویسنده معروفی خالد ,علیزاده بهرام ,رکنی اسماعیل ,قجرک مهدی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - شماره : 26 - صفحه:27 -39
چکیده    علی رغم وجود لایه های عموماً ناتراوای سازندهای پابده و گورپی در حد فاصل مخازن آسماری و بنگستان، تکتونیک پیچیده و فعال جنوب غرب ایران امکان ارتباط جریانی این دو مخزن را محتمل جلوه می دهد. برهمین اساس، تلفیقی از روش های زمین شیمی و مهندسی مخزن جهت بررسی ارتباط مخازن مذکور در میدان گچساران مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های زیستی مشخص کردند که هیدروکربن های این مخازن منشاء یکسان از نوع کربناته مارنی غنی از موادآلی دریایی همراه با مشارکت بخشی مواد آلی قاره ای داشته، که در محیطی دریایی از نوع احیا نیمه اکسیدی ته نشین گشته است. همچنین، همه نمونه ها از درجه بلوغی یکسان درحد مرحله حداکثر تولید هیدروکربن برخوردار می باشند. علاوه بر ارتباط ژنتیکی، راه کارهای زمین شیمیایی و مهندسی شامل اثر انگشت نفتی، غلظت عناصر سنگین، نتایج آنالیز pvt و تاثیر تزریق گاز به کلاهک مخزن آسماری بر روند فشار هر دو مخزن، ارتباط جریانی مخازن آسماری و بنگستان را نیز به اثبات رساندند. نتایج حاصله، برنامه های مدیریتی و سیانتی این مخازن را کاراتر نموده و امکان برداشت همزمان از دو مخزن از طریق هر چاه را محتمل دانسته، که کاهش چشمگیر هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. درنهایت، کارایی و اعتبار روش های زمین شیمی مخزن، خصوصاً در مراحل اولیه تولید میادین که داده های فشار در دسترس نمی باشند، اثبات گردید.
کلیدواژه میدان نفتی گچساران، مخازن آسماری و بنگستان، زمین‌شیمیایی مخزن، مهندسی مخزن، ارتباط جریانی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی, ایران, شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب, ایران, شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved