>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین‌شناسی، کانه‌زایی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار طلای کوهزایی شوی (شمال‌غرب بانه)، شمال‌غرب پهنه سنندج سیرجان  
   
نویسنده عبدالله پور محمد ,نیرومند شجاع الدین ,تاج الدین حسینعلی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - شماره : 26 - صفحه:66 -78
چکیده    کانسار طلای شوی در 7 کیلومتری شمال غرب بانه، در شمال پهنه سنندج سیرجان واقع است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوده مورد مطالعه،  مجموعه ای از سنگ های آتشفشان رسوبی دگرگون شده کرتاسه، شامل گدازه های آندزیت و آندزی بازالت های دگرگون شده، شیست و فیلیت می باشند که در دو مرحله چین خورده اند. کانی سازی در این کانسار  به صورت رگه ای در سنگ میزبان آهکی رخ داده است. بیشینه مقدار طلا و نقره در رگه های کوارتزی به ترتیب 7 و 300  گرم در تن اندازه گیری شده است. کانی شناسی کانسنگ ساده بوده و شامل کانی های فلزی اولیه پیریت، گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و طلاوکانی های ثانویه مالاکیت، آزوریت، سروسیت، اسمیت زونیت و ترکیبات هیدروکسیدی آهن می باشد. نتایج آنالیز نمونه های کانسنگی حاکی از آن است که علاوه بر طلا و نقره، عناصر سرب ، روی و مس نیز ازدرصد تمرکزهای نسبتاً بالایی در کانسنگ طلادار برخوردار است. مطالعات میان بارهای سیال بر روی نمونه های کوارتز و اسفالریت بیانگر دمای همگن شدگی سیالات کانه ساز در بازه 165تا340 درجه سانتی‌گراد و شوری 0.02 تا 9.02 درصد وزنی معادل نمک طعام می باشد. مقایسه ویژگی های مطالعه شده در ذخیره شوی با ویژگی های شاخص کانسارهای طلا، نشان می دهد که این ذخیره از نظر ویژگی های زمین شناختی و کانی سازی بیش ترین شباهت را با ذخایر طلای کوهزایی اپی زونال نشان می دهد. بدیهی است که مطالعه ویژگی های زمین شناسی کانسار و نقش آن در کنترل کانه زایی طلا، می تواند در اکتشاف ذخایر مشابه در شمال غرب پهنه سنندج    سیرجان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه طلای کوهزایی، اپی‌زونال، میانبارهای سیال، شوی، پهنه سنندج سیرجان
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم پایه, گروه زمین شناسی اقتصادی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved