>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش فناوری در اثربخشی برنامه‌های توسعه فردی  
   
نویسنده عظمتی مطهره ,رضایی زاده مرتضی ,جعفری اسماعیل ,بندعلی بهار
منبع كنفرانس ملي آسيب شناسي آموزش و يادگيري الكترونيكي - 1399 - دوره : 1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489 - صفحه:1 -21
چکیده    هرروزه بر تحولات بخش‌های مختلف علم و فناوری و میزان پیچیدگی دستاوردهای حاصل از توسعه علوم و فناوری افزوده می‌شود. ازین رو سازمان‌ها در پی شناسایی پتانسیل‌های موردنیاز حال و آینده و کاهش شکاف‌ها و شایستگی‌های کلیدی موردنیاز توسعه حرفه‌ای افراد هستند. این در حالی است که تغییرات در حال وقوع سازمان‌ها اعم از تغییر حرفه‌های خاص یا منسوخ کردن آن‌هانوعاً از فناوری مشتق شده‌اند و فناوری نقش مهمی در شغل‌های آینده، مهارت‌هایموردنیازحرفه‌ها، ایجاد و حفظ رقابت‌پذیری سازمان‌ها ایفا می‌کند. لذا حرکت به‌سوی فناوری، آگاهی از تحولات فناوری و برنامه‌ریزی یک روش آموزش نظام‌مند و مشخص در جهت استفاده از فناوری متناسب با اهداف سازمان اهمیت بسیار زیادی پیداکرده است. این در حالی است که رویکرد نظام‌مندی همچون برنامه توسعه فردی می‌تواند بستر مناسبی برای این همگام‌سازی ایجاد کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین نقش فناوری در برنامه‌های توسعه فردی و به روش مطالعه ادبیات پژوهش کرسول از نوع ترویجی صورت پذیرفت، تا اثربخشی فناوری در برنامه‌های توسعه فردی بررسی گردد.
کلیدواژه برنامه ,توسعه فردی ,فناوری ,منابع انسانی ,آموزش ,توسعه سازمانی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی bahar.bandali@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved