>
Fa   |   Ar   |   En
   چالشها و مشکلات توسعة آموزش و یادگیری الکترونیکی در عصر همه گیری ویروس کووید-19  
   
نویسنده منتظر غلامعلی ,سنجابی طاهره ,قاسمی مهسا
منبع كنفرانس ملي آسيب شناسي آموزش و يادگيري الكترونيكي - 1399 - دوره : 1 - اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی - کد همایش: 99201-64489 - صفحه:1 -16
چکیده    همه گیری ویروس کووید-19 نظام آموزشی را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داده و با چالشهای بی سابقهای مواجه ساخته است. این ویروس فعالیتهای حضوری مدارس، دانشگاهها،مراکزوموسساتآموزشی را در تعداد کثیری از کشورهای جهان به تعطیلی کشانده و آموزش و یادگیری را به خانههاوبهصورتغیرحضوری (برخط/ برون خط) انتقال داده است. تحقق یادگیری در چنین شرایطی مستلزم چرخش بینشی عمیق در ادراک استاد/ معلم/ یاددهنده برای استفاده از امکانات فنّاوری اطلاعات در یادگیری و تطبیق با شرایط جدید است. نظام آموزشی در سراسر جهان به دنبال راهی برای به حداقل رساندن اختلال در یادگیری است، راه حل در شرایط موجود مهاجرت به جهان آموزش الکترونیکی است. دانشگاههای مختلف در جهان اقدامات و واکنش‌هایی در مواجهه با همه‌گیری ویروس کووید-19 انجام دادهاند. ازآنجاکهمسیر بیماری کووید-19 نیز هنوز هم نامعلوم است، در این مقاله با بررسی اقدامات و تجربیات دانشگاه‌ها به بیان چالشهاومشکلاتتوسعةآموزشویادگیری الکترونیکی پرداخته میشود. برنامهریزان دانشگاهی باید با توجه به امکانات و ویژگیهای محیطی موجود به دنبال راهکاری از بین راهکارهای موجود برای استقراریادگیری الکترونیکی در نهاد و سازمان خود باشند چرا که این بیماری آخرین بیماری و بحران نخواهد بود و استقرار و توسعة یادگیری الکترونیکییک شبه و بدون آموزش محقق نمیشود؛ به تعبیر دیگر تلاشهای مدارس و دانشگا ه هابرای تامین پهنای باند مناسب اینترنتی و تخصیصتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری الزاماً به یادگیری منجر نخواهد شد؛
کلیدواژه نظام آموزش عالی ,ویروس کووید-19 ,تجارب جهانی ,آموزش الکترونیکی ,چالشها
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی ghasemi.mahsa@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved