>
Fa   |   Ar   |   En
   پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی در مرکز و شرق کشور ایران با استفاده از سنجش‌ازدور و Gis  
   
نویسنده بالویی فاطمه
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    آب زیرزمینی یکی از منابع مهم آب است که در هیدروژئولوژی بحث و مطالعه می‌شود. تحقیق حاضر تلاشی در جهت پتانسیل‌یابی مکانی منابع آب زیرزمینی مرکز و شرق ایران به روش همپوشانی وزن‌دار با استفاده از لایه‌های درجه شیب، جهت شیب، ارتفاع، کاربری اراضی/پوشش، خاک و بارش بود. نتایج نشان داد کلاس‌های طبقات بسیار پایین و پایین در استان‌های اصفهان، یزد، سیستان بلوچستان، کرمان و سمنان واقع شده است؛ همچنین استان‌های فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دارای شرایط مطلوب از نظر پتانسیل منابع آب زیرزمینی و در کلاس‌های بالا و بسیار بالا قرار دارند. به طور کلی می‌توان با استفاده از روش همپوشانی وزن‌دار با کمک تکنیک‌های سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با صرف هزینه کمتر در مدت زمان کوتاه‌تری به پتانسیل‌یابی مکانی آب‌های زیرزمینی پرداخت که این امر به برنامه ریزان نسبت به مدیریت منابع آب زیرزمینی کمک بسزایی خواهد کرد.
کلیدواژه آب زیرزمینی ,سنجش از دور ,همپوشانی وزن دار
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved