>
Fa   |   Ar   |   En
   پتروگرافی و ژئوشیمی دایک های منطقه کرمجگان  
   
نویسنده دانایی شیوا ,ترکیان اشرف
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    منطقه کرمجگان در 45 کیلومتری جنوب غربی استان قم و در دامنه شمالی کوه های کهک واقع شده و در بخشی از حاشیه غربی ایران مرکزی و در نوار ماگمایی ارومیه_ دختر جای دارد. براساس روابط صحرایی این منطقه تعدادی دایک با روند شمال غربی_جنوب شرقی با سنگ میزبان گرانیتوئیدی وجود دارد. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد دایک ها از سنگ های آندزیت، آندزیت بازالتی، داسیت، تراکیت و دیاباز تشکیل شده اند. در نمودارهای عنکبوتی عناصر nb، zr و ti آنومالی منفی و عناصر pb و sr آنومالی مثبت نشان می دهند. عنصر eu نیز در برخی نمونه دایک ها کمی آنومالی مثبت نشان می دهد. در نمودار عناصر کمیاب خاکی یک غنی شدگی کلی در عناصر نادر خاکی سبک (lree) و یک تهی شدگی در عناصر نادر خاکی سنگین (hree) مشاهده می‌شود که در نتیجه آن الگویی شیب دار ایجاد شده و وابستگی این سنگها را به سری کالک آلکالن نشان می‌دهد. در نمودار عناصر ناسازگار، این سنگ ها از نظر lile و lree غنی شدگی و از hfse تهی شدگی نشان می دهند که نشانگر محیط های در ارتباط با فرورانش است. بررسی های ژئوشیمیایی نشان می دهدکه دایک ها ماهیت کالک آلکالن دارند و از لحاظ درجه اشباع از آلومین، در گستره متاالومین قرار دارند و بررسی محیط تکتونیکی دایک ها حاکی از آن است که محیط تکتونیکی این سنگ ها در ارتیاط با قوس های ماگمایی می باشد.
کلیدواژه کرمجگان ,دیاباز ,متاآلومین ,قوس ماگمایی ,آندزیت بازالتی
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved