>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثرات معدن مس سرچشمه بر روی منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان  
   
نویسنده ولی نیا حسن ,ناصری حمید رضا ,بیات نرگس
منبع كنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين - 1399 - دوره : 2 - دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین - کد همایش: 99200-39046
چکیده    آب زهکشی شده از معادن حاوی مقدار قابل توجهی یون های محلول می باشند و آنها را برای استفاده نامناسب می کنند. در این مقاله نتایج مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی در گستره معدن مس پورفیری سر چشمه، یکی از بزرگترین کانسارهای مس پورفیری جهان واقع در جنوب شرقی ایران، ارائه شده است. برای رسم نقشه های هم ارزش شیمیایی آبخوان از 71 منبع کیفی داخل گستره آبخوان از سال 1381 تا 1390 استفاده شده است. بررسی نقشه های کیفی و نمودارهای تهیه شده نشان دهنده وضعیت کیفی نامناسب آب های زیرزمینی در آبخوان رفسنجان بوده است. وضعیت کیفی آب های زیرزمینی آبخوان رفسنجان از نواحی جنوب شرقی آبخوان به طرف نواحی شمال غربی آبخوان بدتر شده است. بررسی های انجام شده در گستره مورد مطالعه نشان داد که یون سدیم تاثیر زیادی بر تیپ آب منطقه گذاشته است به طوری که تیب غالب سدیم کلراید می باشد.
کلیدواژه آب های زیرزمینی ,هیدروژئوشیمی ,معدن مس سرچشمه ,آبخوان دشت رفسنجان
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved