>
Fa   |   Ar   |   En
   انرژی بستگی و شعاع ماده‌ی حالت های پایه‌یِ Nnω و Nωω  
   
نویسنده اطمینان فیصل ,سنچولی زهرا ,فیروزآبادی محمد مهدی ,هادی زاده محمدرضا
منبع كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها - 1400 - دوره : 11 - یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها - کد همایش: 00210-46877 - صفحه:0 -0
چکیده    سیستم‌های سه ذره‌ای ωnn و ωωn (به‌صورت سیستم aab نشان داده می‌شود.) با استفاده از روشی که اخیراً به‌منظور حل معادله‌های فدیو در مختصات مکانی توسعه داده شده است، و با بکارگیری آخرین نسخه‌ی استخراج شده‌ی توسط گروه هل. کیو. سی. دی. برای برهمکنش nω و ωω مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برهمکنش nn از نسخه‌ی اخیراً اصلاح شده‌ی پتانسیل مالفیت-تیجُن در موج s استفاده شده است. در اینجا انرژی بستگی سه-جسمی، b_3، در مدل خوشه‌ای و با استفاده از هماهنگ‌های ابرکروی مورد کاوش قرار گرفته است. نتایجِ این‌کار با کارهای قبلی که بر اساس حل انتگرالی معادلات فدیو حالتِ مقیدِ سه-جسمی بوده است، مقایسه شده است. نتایج ما تایید می‌کند که سیستم ωd (اُمگا-دوترون) در حالتی با حداکثر اسپین (i) j^p=(0) 〖5/2〗^+ مقید است و انرژی بستگی آن حدود20mev است. جوانب مختلف رابطه ی بین انرژیِ بستگی دوجسمی b_2 (ab) و b_3 (v_aa=0) مورد بحث قرار گرفته است. همچنین شعاع ماده‌ای (r.m.s.) سیستم‌هایِ مذکور، محاسبه شده است.
کلیدواژه برهمکنش سه جسمی ,پتانسیل Ωω ,برهمکنش دوجسمی ,انرژی بستگی ,21 ,12
آدرس دانشگاه بیرجند. University Of Birjand, دانشگاه بیرجند. University Of Birjand, دانشگاه بیرجند. University Of Birjand, دانشگاه اوهایو. College Of Engineering Science Technology And Agriculture Central State University Wilberforce Oh Usa And Department Of Physics And Astronomy Ohio University Athens Oh Usa
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved