>
Fa   |   Ar   |   En
   اصلاحات سینماتیک و روش های بازسازی برای بوزون هیگز خنثی واپاشی شده به در نوع اول 2hdm در شتابدهندهای خطی آینده  
   
نویسنده هاشمی مجید ,ابراهیمی الناز
منبع كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها - 1400 - دوره : 11 - یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها - کد همایش: 00210-46877 - صفحه:0 -0
چکیده    در این مقاله ، رویکردی برای جستجوی بوزون های هیگز خنثی درنوع اول مدل دو دوتایی هیگز در برخوردهندهای الکترون-پوزیترون با انرژی مرکز جرم tev1 فرض شده است. فرآیند سیگنال مورد نظر که حالت نهایی آن کاملا هادرونیک است ، به صورتe ^+ e ^- → ah → b b ̅b b ̅ انتخاب شده، که هردو بوزون هیگز خنثی h (cp زوج) و a (cp فرد) به یک جفت جت کوارک پایین واپاشی می کنند. نشان داده شده است که با تصحیح حرکتی مناسب برای حالت نهایی که شامل چهار جت کوارک پایین است، میتوان با انتخاب مناسب از این جت ها به محاسبه جرم ناوردای b b ̅ و به بازسازی جرمی بوزون های هیگز خنثی پرداخت. در نهایت میتوان سیگنال های قابل مشاهده ای با مقدار معناداری بیش از 5 σ در درخشندگی〖fb 〗^-1 500 بدست آورد.
کلیدواژه 2hdm ,Linear Colliders ,بوزون های هیگز خنثی ,تصحیحات حرکتی.
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده علوم, بخش فیزیک. Physics Department College Of Sciences Shiraz University, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم, بخش فیزیک. Physics Department College Of Sciences Shiraz University
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved