>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد در لاین‏های پیشرفته بادمجان‏های قلمی کشور  
   
نویسنده باقری محمود ,حسن زاده خانکهدانی حامد ,عنافجه زینب ,عرب سلمانی کریم
منبع علوم سبزي ها - 1400 - دوره : 5 - شماره : 9 - صفحه:141 -155
چکیده    به‏منظور بررسی سازگاری و پایداری لاین‏های بادمجان‏های قلمی کشور آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار و به‌مدت دو سال در پنج منطقه کشور شامل کرج، نیشابور، میناب، ارومیه و ورامین انجام شد. در این پروژه هشت لاین پیشرفته بادمجان قلمی کشور شامل لاین‏های n12، n61، y3، y9، sh2، sh12، v44 و b29 به همراه سه شاهد لانگ پرپل، توده قلمی ورامین و توده چاه‌بلند نیشابور در آزمایش‌های سازگاری و پایداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بین مناطق تحت آزمایش، منطقه نیشابور با میانگین عملکرد 60.56 تن در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داد. از میان لاین‏های مورد مطالعه نیز لاین‏های y6 و sh2 به‌ترتیب با میانگین عملکرد 55.4 و 54.78 تن در هکتار بیشترین عملکرد را دارا بودند. تجزیه خوشه‏ای ارقام را در سه گروه قرار داد. با توجه به نتایج تجزیه پایداری به روش ammi لاین‏های n12، n61، v44، sh12 و y3 به‌عنوان لاین‏های با پایداری عمومی و میانگین عملکرد مناسب قابل‌توصیه برای تمامی مناطق کشور می‏باشند.
کلیدواژه تجزیه پایداری، تجزیه خوشه‏ای، عملکرد، Ammi
آدرس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved