>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر شهر دوستدار سالمند در ایران  
   
نویسنده خزایی مصطفی ,امانی مجتبی ,داورپناه مسعود
منبع جغرافيا و روابط انساني - 1397 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:876 -890
چکیده    شهر دوستدار سالمند به‌عنوان رویکردی جدید در شهرسازی از سوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است. بر اساس رویکرد این سازمان، شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری می‌شوند که توزیع خدمات عمومی در آن‌ها به‌گونه‌ای است که حداکثر تناسب با نیازها و محدودیت‌های افراد سالمند را دارد. علاوه بر این، در چنین شهرهایی توجه به نیازهای افراد سالخورده به‌مثابه ضرورتی در شاخص‌های فرهنگی و تعاملات بین فردی، مدنظر قرار می‌گیرد. در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع علمی موجود درصدد بررسی و تحلیل مفهوم شهر دوستدار سالمند شدیم. با توجه به تحلیل مطالب موجود در این تحقیق به نظر می‌رسد که در راستای تحقق شهر دوستدار سالمند در ایران تلاش‌هایی صورت گرفته ولی هنوز تا ساخت و ایجاد کامل فضاهای شهریِ متناسب با سالمندان، فاصله‌ای وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر این شکاف پر گردد.
کلیدواژه شهر، سالمند، فضای شهر
آدرس , ایران, , ایران, , ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved