>
Fa   |   Ar   |   En
   آب‎های زیرزمینی درمقابل تغییر اقلیم و کاهش تنش وارد بر ذخایر آب شیرین  
   
نویسنده زیدعلی‎نژاد نجات ,ناصری حمیدرضا ,علیجانی فرشاد ,شکیبا علیرضا
منبع تغيير اقليم و گرمايش زمين - 1399 - دوره : 6 - ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین - کد همایش: 99201-45014 - صفحه:97 -103
چکیده    تغییر اقلیم می‎تواند باعث نوسان متغیرهای هیدرولوژیکی شود. با این وجود، آب‎های زیرزمینی به دلیل ظرفیت پوشانندگی، قدرت آبخوان در حفظ تعادل علی‎رغم وجود تنش، ممکن است در مقابل تنش ناشی از تغییر اقلیم قرار بگیرند و ذخایر آب شیرین را برای بقای بشر حفظ کنند. تنش‎های مختلفی، از جمله تغییر اقلیم و بهره‎برداری بیش از حد، ممکن است بر آبخوان وارد شوند. درنتیجه، بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی کار آسانی نیست و با عدم‎قطعیت‎های گوناگون همراه است. از‎این‎رو، در این مطالعه اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی گستره لالی، استان خوزستان، در جای‎یکه فاقد تنش‎های دیگر به غیر از تغییر اقلیم است، با استفاده از شبکه‎های عصبی مصنوعی برای آبخوان کارستی و مدل modflow برای آبخوان آبرفتی بررسی شد. نتایج بیانگر این است که تغییر اقلیم ممکن است باعث نوسان بیشتر آبخوان کارستی نسبت به آبخوان آبرفتی در یک منطقه، حتی با مقیاس کوچک، شود. به‎علاوه، در مورد آبخوان کارستی بسته به عوامل هیدروژئولوژیکی ممکن است اثرات متفاوت تغییر اقلیم برای منابع آبی مختلف مشاهده شود. درنتیجه، هنگام بحث اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی بایستی عوامل هیدروژئولوژیکی از جمله نوع آبخوان، سازند‎های زمین‎شناسی و ذخیره آبخوان در نظر گرفته شود.
کلیدواژه تغییر اقلیم ,آب‎های زیرزمینی ,آبخوان آبرفتی ,آبخوان کارستی ,تنش ,گستره لالی
آدرس دانشگاه شهیدبهشتی, ایران, دانشگاه شهیدبهشتی, ایران, دانشگاه شهیدبهشتی, ایران, دانشگاه شهیدبهشتی, ایران
پست الکترونیکی mypauk28@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved