>
Fa   |   Ar   |   En
   فرصت های فضای مجازی؛ رویکرد دینی- آموزشی  
   
نویسنده نجفی فاطمه ,واحدی مهدی
منبع International Multidisciplinary Journal Of Pure Life - 2020 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:31 -48
چکیده    استفاده از فضای مجازی به عنوان یک تکنولوژی فراگیر، تاثیرات فراوانی بر جنبه های مختلف زندگی انسانها دارد و تاثیرات مثبت و منفی آن به استفاده از فرصت ها و تصمیم درست در برابر تهدیدهای این فضا بستگی دارد؛ لذا عدم وجود سواد فضای مجازی باعث شده است جنبه های منفی آن بسیار بیشتر از جنبه های مثبت نمود پیدا کند، به طوری که غفلت از فرصت های فضای مجازی به یک تهدید تبدیل شده است. بنابراین، به منظور استفاده بهینه از فضای مجازی باید رویکرد راهبردی به این مسئله داشت. رویکرد راهبردی به معنای بررسی توام نقاط قوت و نقاط ضعف یک موضوع است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی فرصت های فضای مجازی با رویکرد آموزشی دینی بوده است و برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای به مطالعه ویژگی ها و نقاط قوت فضای مجازی پرداخته شد. مهمترین فرصت های فضای مجازی در زمینه آموزش، افزایش دسترسی به محتوا، کتابخانه های دیجیتال، آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی است که از این فرصتها به منظور ارتقای آموزشهای دینی در مواردی همچون برگزاری کلاس های مجازی برای انتقال  آموزه ها و مفاهیم دینی، آموزش مجازی قرآن کریم، راه اندازی باشگاه مجازی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی حوزه مسجد، راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مساجد، تهیه برنامه برای ادعیه و زیارات مشهور و منابع مرجع دینی به صورت چندرسانه ای، پاسخ به شبهات و سوالات و ایجاد گروه هایی در فضای مجازی برای برگزاری مسابقات قرآنی دانش آموزان می توان استفاده کرد. همچنین، به منظور استفاده بیشتر از این فرصتها باید سطح سواد فضای مجازی اولیا و مربیان همراه با دانش آموزان افزایش پیدا کند و در همین راستا آموزش های مداوم و مناسب پیرامون شناخت آسیب ها و فرصت های فضای مجازی برای اولیا، مربیان و دانش آموزان ضروری است؛ چرا که آگاهی  و تمرکز بر فرصت های فضای مجازی سبب غلبه بر آسیبهای آن خواهد شد.
کلیدواژه رویکرد دینی-آموزشی، فضای مجازی، فرصتهای فضای مجازی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, گروه تکنولوژی آموزشی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه تکنولوژی آموزشی, ایران
پست الکترونیکی mahdi.vahedi@atu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved