>
Fa   |   Ar   |   En
   فضای مجازی و آسیب های آن در نظام خانواده  
   
نویسنده برون مهرداد
منبع International Multidisciplinary Journal Of Pure Life - 2020 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:79 -107
چکیده    از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان شده تاکنون علىرغم تمامی محاسن و مزایاى آن، یکسری دغدغه و نگرانى را بر خانواده ها تحمیل نموده است؛ موضوعی که در تمامی جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین، فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند؛‌ لذا عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل، استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از فضای مجازی موجب شده است فضایی محرمانه و خصوصی در محیط خانه برای فرزندان ایجاد شود؛ به گونه ای که بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به تارنماهای مختلف در این فضا دسترسی یابند که گاهی نیز به دلیل ویژگی های سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود، متاثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند. در این پژوهش، تلاش شده است به بررسی مهمترین آسیب ­های فضای مجازی و تاثیرات آن پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ارائه شود.
کلیدواژه خانواده، آسیب اجتماعی، فضای مجازی
آدرس موسسه جامع لوله سازی اهواز, ایران
پست الکترونیکی mehrdadboroon61@mihanmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved