>
Fa   |   Ar   |   En
   Dinin Mədəniyyət Üzərində Təsiri(Əxlaqi Və Mədəni)  
   
نویسنده Məmmədova Səadət ,Əsədov Tofiq
منبع International Multidisciplinary Journal Of Pure Life - 2016 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:1 -12
چکیده    Tarix boyu hər cəmiyyət öz zaman və məkan şərtlərinə görə həyat yaşamışdır. yaşadıqları müddətdə həyatlarını maddi və mənəvi baxımdan inkişaf etdirməyə çalışmışlar. hər cəmiyyət təbii olaraq, böyümək, inkişaf etmək və irəliyə getmək istəyər. tarix boyunca bəzi cəmiyyətlərin digərlərinə nisbətən daha çox yol qət edib, iz qoyduqlarını görmək olar. bir cəmiyyətin inkişaf edib mədəniyyət yaratması çox vacib bir mərhələdir. heç şübhə yoxdur ki, din sivilizasiyanı zənginləşdirir və daha da gözəlləşdirir. əlbəttə belə də deyil ki, hər bir din özü ilə bəşərin mədəniyyətinə zidd bir mədəniyyət gətirir. əksinə hər bir din müəyyən dəyərlər yaradır və ya onları açıqlayır. islam dininin dünya mədəniyyətindəki əvəzolunmz təsirləri vardır. bu məqalədə elə onun bəzi təsirlərini araşdırırıq.
کلیدواژه Islam ,Sivilizasiya ,Mədəniyyət ,Bəşər ,Hüquq
آدرس Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti, Islam Araşdırmaları Fakültəsi, Iran, Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin, Iran
پست الکترونیکی tofiq.asadov@inbox.ru
 
   DİNİN MƏDƏNİYYƏT ‎ÜZƏRİNDƏ ‎TƏSİRİ ‎(əxlaqi və mədəni)‎  
   
Authors Məmmədova (Azərbaycan) Səadət
Abstract   
Keywords İslam،
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved