>
Fa   |   Ar   |   En
   Həya Dini Və Milli-Mənəvi Dəyərimiz Kimi(Hədisi-Şəriflər Və Atalar Sözləri Kontekstində)  
   
نویسنده Quliyev Ibrahim Zöhrab Oğlu
منبع International Multidisciplinary Journal Of Pure Life - 2016 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:1 -6
چکیده    Azərbaycan xalqının milli-mədəni dəyərləri arasında, mentalitetində abırlı olmaq, həyalı olmaq, həyanı qorumaq özünəməxsus yer tutur. hələ qədim zamanlardan azəri türkləri öz ismətliliyi, abırlı, həyalı olması ilə tanınmış, həyasına, ismətinə xələl gətirməkdənsə, ölməyi üstün tutmuşlar. istər qadın olsun, istərsə də kişi öz həyasını, abrını, ismətini qorumağa çalışmış, bu yolda ölümə getməkdən belə çəkinməmişlər. şifahi xalq ədbiyyatında-nağıllarda, bayatılarda, dastanlarda bu mövzuya tez-tez toxunulmuş, ən önəmli mövzulardan birinə çevrilmişdir.
کلیدواژه Həyalı Olmaq ,Islam ,Quran ,Məhəmməd (S)
آدرس Bakı Islam Universitetinin Müəllimi, Fəlsəfə Üzrə Fəlsəfə Doktoru, Azerbaijan
پست الکترونیکی quliyev.ibrahim.78@mail.ru
 
   HƏYA DİNİ VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ ‎DƏYƏRİMİZ KİMİ ‎(Hədisi-şəriflər və atalar sözləri kontekstində)‎  
   
Authors
Abstract   
Keywords İslam،
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved