>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی سازی قرآن  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.58.7
نویسنده رمضانی رضا
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    بدون تردید واژه جهانی شدن از رایج ترین اصطلاحات قرن ما است. جهانی شدن به عنوان یک فرامفهوم، بسیاری از مفاهیم دیگر را به بازخوانی فراخوانده و در راستای بازساری آنها برآمده است. در عرصه دین نیز جهانی شدن سوالات متعدد جدیدی را ایجاد کرده و رویکردهای متفاوتی را برانگیخته است. از جمله سوالات اینکه چه خصوصیاتی در قرآن کریم وجود دارد که توانسته معارف خود را به گونه ای تنظیم کند تا همیشه تاریخ ودر هر عصر وزمانی معارف جدیدی روی روشنفکران گشوده و میوه های معرفتش در هر عصری پرسش ها و نیازهای بشر را پاسخ داده وتشنگان معارف را سیراب کند. در پی رشد حرکت های ناسیونالیستی قومی و مذهبی همگام با افزایش نزاع های خشونت بار و جنگ های شهری نیاز به عوامل معنایی و معارف قرآنی بیشتر خود را نشان می دهد. تحقیقات حاکی از آن است که آموزه ها و معارف قرآنی تاثیر شگرفی بر شخصیت و شاکله افراد داشته است. هماهنگی با فطرت بشر از مهمترین دلایل جهانی سازی قرآن است.
کلیدواژه جهانی سازی، قرآن
آدرس داتشگاه آیت الله بروجردی(ره), علوم انسانی, علوم قرآن و حدیث, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved