>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش پدیده ی جهانی شدن در تحول فرهنگی جامعه امروز ایران  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.21.0
نویسنده شریفی اسماعیل
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    از دهه هشتاد میلادی با پیشرفت برق آسای تکنولوژی ارتباطات و ظهور پدیده ی جهانی شدن، شاهد چرخش نظری در حوزه های نظریه پردازی علوم انسانی هستیم که به شکل گیری نسل چهارم نظریه پردازی در حوزه ی علوم اجتماعی انجامیده است. این دسته از نظریه پردازان محور اصلی تحلیل های خود را بر پایه فرهنگ استوار ساخته اند و سهم عمده ی نظریه های آنها به ارتباط بین جهانی شدن و فرهنگ اختصاص می یابد.در خصوص ارتباط این دو پدیده سه دیدگاه عمده مطرح است: دیدگاه اول، مختص کسانی است که با عینک مثبت و خوشبینانه به مساله می نگرند و روند جهانی شدن را نهایتاً به سود تمام فرهنگ ها ارزیابی می-کنند. دیدگاه دوم، گروهی را شامل می شود که نگاه دفعی و منفی به روند جهانی شدن دارند و معتقدند جهانی شدن پروژه ای است که به اضمحلال و نابودی خرده فرهنگ های مختلف و استیلای هژمونی فرهنگ غربی و آمریکایی می انجامد. و اما دیدگاه سوی مطرح است که یک دیدگاه انتقادی به شمار می آید. این دیدگاه معتقد است که جهانی شدن در عین حال که فرصت و مجالی فراهم می سازد برای رشد و اعتلای فرهنگ ها، اما از طرفی تهدیدها و محدودیت هایی را هم برای آنها پیش می آورد.در این مقاله سعی داریم با طرح این سه دیدگاه فرهنگی در خصوص جهانی شدن و با استفاده از دو نظریه ی انتقادی حوزه فرهنگی جهانی-شدن؛ نظریه عام گرایی و خاص گرایی رونالد رابرتسون و نظریه ی دو جهانی شدن، به بررسی فرصت ها و تهدید هایی که جهانی شدن برای فرهنگ جامعه امروزه ایران فراهم می سازد و قابلیت ها و پتانسیل های یک فرهنگ فعال و بازیگر در عرصه جهانی شدن بپردازیم.
کلیدواژه جهانی شدن ,دو جهانی شدن ,فضای مجازی ,دیجیتالی شدن ,تکنولوژی ارتباطات ,مهاجرت فرهنگی
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved