>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر جهانی شدن بر اختلال هویت جنسی در ایران  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.20.9
نویسنده مارابی نرگس ,شریفی اسماعیل
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    یکی از مهمترین حوزه های که از قبل جهانی شدن امروزه در دنیا محل نمود و بروزش خیلی پررنگ تر از قبل شده، هویت خواهی جنسیتی است که از آنان به عنوان اقلیت جنسی(هموسکشوال، بای سکشوال و ترنس سکشوال...) یاد می شود. ترنس سکشوال افرادی هستند که از نظر آناتومی، فیزیولوژیک و کروموزمی هماهنگ با جنس بیولوژیک خود، اما از لحاظ هویت جنسیتی متضاد آن هستند. جامعه مانیز از چند دهه پیش به صورت موردی و نمونه ای شاهد نمو این افراد بوده اما در یک دهه اخیر بخاطر گسترش رسانه مخصوصا رسانه دیجیتال و شبکه های اجتماعی که در کشور شکل گرفته، افراد توانسته اند پیوندهای بین همنوعان و هم جنسان هویتی خود پیدا کنند. این فضا مجال نمود این نوع جنس را در جامعه ما بیشتر کرده از این لحاظ ما در جامعه شاهد متقاضیانی هستیم که برای تغییرجنسیت مراجعه می کنند.در این تحقیق سعی بر آن شده است که به رشد مسئله مند این پدیده(ترنس سکشوال) در جامعه ما و اینکه چه پیامدهای می تواند داشته باشد پرداخته شود. فرایند قانونگذاری ما در این زمینه به چه نحو بوده آیا توانسته رشد کند یاخیر؟ با وجود اینکه چنین مسئله ای در جامعه ما شکل گرفته و دائم در حال رشد است آیا جامعه ما، نهادهای مربوطه متناسب با رشد چشمگیر این پدیده توانسته اند خود را به روز کنند یاخیر؟ آیا رسانه ملی که رابطه تنگاتنگی با جهانی شدن دارد توانسته است در این حوزه رشد، و در راستای آن فرهنگ سازی داشته باشد؟
کلیدواژه جهانی شدن ,اختلال هویت جنسی ,ایران
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved