>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه فضای مجازی و سبک زندگی زنان روستایی  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.16.5
نویسنده شریفی اسماعیل ,کلهری فرشته
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    با تحولات فناورانه ای که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، نوعی تعامل و داد و ستد بین شیوه زیست انسان ها و فناوری از جمله فضای مجازی، اینترنت و تلویزیون برقرار شده است. این پیشرفت فناوری علاوه بر ویژگی های مثبت، ویژگی های منفی نیز دارد و بعضی ها معتقدند اینترنت بیش از هر رسانه دیگر به عنوان فاسد کننده جامعه و پوچ کننده زندگی روزمره مطرح است. زیرا اینترنت افراد و سازمان ها را به فضا – زمانی مجازی هدایت می‌کند که به نظر می رسد در مقابله با حقیقت قرار دارد. با توجه به پدیده جهانی شدن و تاثیر اینترنت و فضای مجازی بر سبک زندگی افراد در نحوه گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن، پوشاک، این پژوهش با هدف، بررسی‌ تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان روستایی است.، که با روش تحلیلی _توصیفی و کتابخانه ای و با استفاده از نظریات جامعه شناسان، به مطالعه و بررسی این موضوع پرداخته شده است.
کلیدواژه سبک زندگی ,زنان روستایی ,فضای مجازی ,روستا ,زنان
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved