>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات جهانی شدن ارتباطات بر امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران  
   
DOR 20.1001.2.9919139753.1399.1.1.31.0
نویسنده حسینی محمدرضا ,شریفی هولاسو اسماعیل ,معظمی گودرزی سیامک
منبع همايش ملي جهاني شدن و محلي گرايي - 1399 - دوره : 1 - اولین همایش ملی جهانی شدن و محلی گرایی - کد همایش: 99191-39753
چکیده    از آنجا که فرایند جهانی شدن در قرن بیست و یکم، آینده ی جامعه ی بشری را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ پدیده ای حساس و با بار امنیتی بالا ارزیابی می گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر « بررسی تاثیرات جهانی شدن ارتباطات بر امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران » و روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. فرایند جهانی شدن، بدون توسعه ی فناوری ارتباطات ممکن نیست و توسعه ی فناوری ارتباطات علاوه بر تسهیلاتی که در زمینه های گوناگون ایجاد می کند، محدودیت ها و مشکلاتی نیز برای دولت ها به وجود می آورد که یکی از آن ها در بعد امنیت دولت ها است. امروزه امنیت ملی کشورها، تنها با حصاربندی مرزهای ملی و تقویت بنیه ی دفاعی تامین نمی شود،چرا که شکل تهدیدات با گذشته فرق کرده و امنیت ملی کشورها نه تنها با تهدیدات سخت افزاری، بلکه با تهدیدات نرم افزاری مورد هجوم واقع شده است. نتایج نشان داد که جمهوری اسلامی ایران برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه، سازمانی را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محیط تهدید، ابزارها و شیوه های تهدید، راهبردها و تاکتیک هایی را برای تامین هدف در پیش می گیرد. هرچند بحث نیروهای نظامی و پلیس ثابت است ، اما محیط امنیتی، ابزارها و شیوه های تهدید و برقراری امنیت در حال تغییر است. جهانی شدن یکی از عوامل موثر در این تغییر وتحول، در دو دهه گذشته بوده است.
کلیدواژه جهانی شدن ,امنیت ملی ,رسانه ,جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه آیت الله بروجردی (ره), علوم انسانی, علوم اجتماعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved