>
Fa   |   Ar   |   En
   زمان‌بندی چند محدودیته و پویا جریان های کار علمی در ابر به کمک بسته بندی چند منبع  
   
DOR 20.1001.2.0020193782.1400.1.1.13.1
نویسنده سعیدی‌زاده احسان ,آشتیانی مهرداد
منبع وب پژوهي - 1400 - دوره : 7 - هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی - کد همایش: 00201-93782
چکیده    جریان‌های‌کار علمی، دنباله ای از محاسبات هستند که پردازش داده های حجیم را در یک فرم ساختاریافته را ممکن می سازند. برای پردازش این جریان‌های‌کار به منابع زیادی نیاز است. هریک از آن ها ازنظر منابع مورد نیاز ویژگی خاصی دارد. پژوهش‌های زیادی در حوزه زمان‌بندی جریان‌کار در محیط‌های مختلف از جمله ابر انجام شده است. ابر یک محیط مقیاس‌پذیر و اقتصادی است که به کاربرها امکان دسترسی به منابع محاسباتی نامحدود با مدل هزینه، پرداخت به میزان استفاده را می‌دهد. افزایش انگیزه کاربرها در اجرای جریان‌های‌کار در محیط ابری باعث توسعه بستر های چندمستاجره ای مانند بستر جریان‌کار به‌عنوان سرویس شده است. این بستر محیطی را ارائه می‌دهد که کاربر ها به‌راحتی می توانند جریان‌های‌کار خود را با تعیین کیفیت سرویس موردنظر خود برای اجرا ثبت کنند. زمان و هزینه معروف ترین انواع کیفیت سرویس هستند. در این مقاله ما الگوریتمِ زمان‌بندیِ چند محدودیتی و پویا را برای محیط جریان کار به عنوان سرویس، معرفی می‌کنیم . برخلاف الگوریتم‌های معرفی شده در این حوزه، در الگوریتم پیشنهادی دو کیفیت سرویس فرجه و بودجه را به طور همزمان در نظر گرفته شده است. معمولاً پژوهشگرها با هدف ساده کردن مسئله، تنها نیازمندی توان پردازشی را برای محاسبات یک جریان‌کار در نظر گرفته اند اما در روش پیشنهادی علاوه بر نیازمندی توان پردازشی، نیازمندی حافظه نیز در نظر گرفته می شود. همچنین ، در الگوریتم پیشنهادی با بهره‌گیری از کانتینر، امکان اشتراک منبع بین کاربرها و اجرای چند وظیفه به طور همزمان روی آن و در نهایت کاهش هزینه وجود دارد. این الگوریتم از یک معیار دو-فاکتور برای کنترل و سبک وسنگین کردن بین هزینه و بهره‌وری منابع در حین نگاشت وظیفه‌ها به منابع استفاده می‌کند. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان می‌دهدکه نرخ موفقیت الگوریتم در بارهای کاری مختلف بالای 96% است. همچنین این الگوریتم در بارهای کاری متفاوت در مقایسه با دو الگوریتم زمان بندی epsm و mw-hbdcs هزینه کل را حداقل 13.2% و به طور میانگین 33.2% کاهش داده و از نظر تعداد ماشین‌های مجازی اجاره‌شده نیز بهتر عمل می‌کند.
کلیدواژه جریان کار به عنوان سرویس ,زمان بندی جریان کار ,بسته بندی چند منبع ,پردازش ابری ,کیفیت سرویس ,زمان بندی پویا
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی m_ashtiani@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved