>
Fa   |   Ar   |   En
   مصورسازی مطالعات حوزۀ سیستم های کمک تشخیص کامپیوتری مبتنی بر تحلیل هم رخدادی واژگان در پایگاه Pubmed  
   
DOR 20.1001.2.0020193782.1400.1.1.8.6
نویسنده علوی میثم ,برقبانی اعظم ,کارگری مهرداد
منبع وب پژوهي - 1400 - دوره : 7 - هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی - کد همایش: 00201-93782
چکیده    تشخیص به کمک کامپیوتر (cad)یک تکنیک هوش مصنوعی است که از تشخیص الگو برای برجسته سازی ویژگی‌های مشکوک در تصویربرداری پزشکی استفاده کرده و آنها را برای رادیولوژیست به منظور بررسی و تفسیر علامت‌گذاری می‌کند. بنابراین، می توانcad را یک فن‌آوری مهم در جهت کمک به کاهش بارکاری پزشکان، تشخیص زودهنگام بیماری و نیزکوتاه کردن زمان مورد نیاز برای تفسیر تصاویر پزشکی تلقی کرد. علی رغم توسعه این سیستم ها در حوزه های مختلف پزشکی و مهندسی، تعیین جامع روند تحقیقات و ارائه تصویر کلان از سیستم های cad از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا یک روش تحلیل و ارزیابی فعالیت های علمی پژوهشی در یک حوزه از علم، مطالعات علمی سنجی است. از سوی دیگر در سال های اخیر استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مناسب جهت ترسیم ساختارهای علمی ، نظر محققین علوم مختلف را برای تحلیل این روابط و ترسیم ساختار علمی یک حوزه از علم به خود معطوف کرده است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیل هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه های اجتماعی، شبکۀ مطالعات حوزه سیستم های cad بر اساس 10613مقالۀ نمایه شده در پایگاه داده pubmed طی سال های 2015 تا2020 ترسیم و روند حاکم بر پژوهش های حوزه مذکور بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بیشترین استفاده از سیستم های cad در حوزۀ تشخیص انواع سرطان و بیماری های قلبی عروقی و مغزی بوده است.
کلیدواژه سیستم های کمک تشخیص کامپیوتری(Cad) ,تحلیل هم رخدادی واژگان ,تحلیل شبکه های اجتماعی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی m_kargari@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved