>
Fa   |   Ar   |   En
   استخراج کلمات حاوی نظر با استفاده از رویکرد لغت‌نامه: مطالعه موردی در حوزه هتلداری  
   
DOR 20.1001.2.9919046224.1399.6.1.23.8
نویسنده جمشیدی نژاد سپیده ,احمدی آبکناری فاطمه ,بیات پیمان
منبع وب پژوهي - 1399 - دوره : 6 - ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي - کد همایش: 99190-46224
چکیده    با توجه به استفاده روزافزون از نظرات درج‌شده کاربران در حوزه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک، حوزه نظرکاوی و تحلیل احساس به عنوان یکی از زیرشاخه‌های پرکاربرد داده‌کاوی و یادگیری ماشینی در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران بوده است. این زمینه پژوهشی رابطه تنگاتنگی با هوش مصنوعی و به صورت خاص پردازش زبان طبیعی داشته و این امر استفاده از الگوریتم‌های با دقت بالا در سایر زبان‌ها و اعمال آن‌ها بر زبان فارسی را مشکل و گاه غیرممکن می‌سازد. اگرچه استفاده از نتایج پژوهش‌های این حوزه و کاربست آن در تجارت الکترونیک ضروری است پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه نظرکاوی در زبان فارسی اندک است. یکی از چالش‌های عمده در این حوزه عدم وجود زیرساخت‌ها و ابزارهایی همچون لغت‌نامه‌های گراف محور برای لغات فارسی حاوی نظر، لغت‌نامه‌های گراف محور معرف وابستگی‌ها و نرم‌افزارهای ایجاد درخت وابستگی و تشخیص میزان وابستگی لغات و همچنین نرم‌افزارهایی برای تشخیص نقش واژگان سخن در جمله است. عدم وجود و یا ناکامل بودن بعضی از ابزارهای نام برده و کلی بودن و عدم محدودیت به یک دامنه خاص در این ابزارها، پژوهش‌های این حوزه را چالش‌برانگیز و وقت‌گیر می‌نماید. این مقاله به ایجاد یک لغت‌نامه گراف محور از لغات حاوی نظر با نقش‌های دستوری متفاوت برای دامنه هتلداری در ایران در زبان فارسی می‌پردازد که استفاده از آن موجب افزایش سرعت و دقت در پژوهش‌های مرتبط با تحلیل احساس و نظرکاوی در زبان فارسی در حوزه هتلداری خواهد شد.
کلیدواژه لغت‌نامه احساسی ,رسم گراف احساسی ,نظرکاوی ,تحلیل احساس.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
پست الکترونیکی bayat@iaurasht.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved