>
Fa   |   Ar   |   En
   یک روش جانمایی آگاه از مخاطرات امنیتی ماشین‌های‌مجازی در محیط های رایانش ابری  
   
DOR 20.1001.2.9919046224.1399.6.1.12.7
نویسنده فیض‌اللهی باروق ستار ,آشتیانی مهرداد
منبع وب پژوهي - 1399 - دوره : 6 - ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي - کد همایش: 99190-46224
چکیده    با رشد و گسترش سریع محاسبات ابری، بسیاری از شرکت‌های نوپا و یا حتی کسب‌وکارهای بزرگ تصمیم دارند با توجه به قابلیت مقایس‌پذیری پویا و همچنین عدم نیاز به نیروی‌انسانی متخصص برای نگهداری از زیرساخت و به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های خود از خدمات ابری استفاده کنند. از سوی دیگر مخاطرات ناشی از استفاده از منابع و چارچوب‌های اشتراکی مانند ناظر ماشین‌مجازی، جز تهدیداتی محسوب می‌شوند که مزیت‌های خدمات ابری را همواره به چالش کشیده‌اند. در حال حاضر این امکان وجود دارد تا فرد مهاجمی، یک ماشین ‌مجازی را مورد حمله قرار دهد تا در ادامه بتواند ناظر ماشین‌مجازی را مورد هدف قرار دهد که در صورت وقوع این اتفاق، مهاجم به صورت کامل سایر ماشین‌های مجازی که ناظر ماشین‌مجازی آنها را کنترل می‌کند را نیز به کنترل خود در ‌آورد یا از کار بیاندازد. در این پژوهش، روشی بر اساس مجموعه فازی مردد ارائه شده است که با ایجاد آگاهی نسبت به مخاطرات امنیتی موجود در مرکز داده ابری، ماشین‌های‌مجازی را بر اساس این مخاطرات به صورت آگاه از حملات امنیتی بر روی ماشین‌های فیزیکی جانمایی می‌کند تا در صورت حمله به یک ماشین‌مجازی، مهاجم امکان کمتری برای گسترش حملات به سایر ماشین‌های‌مجازی و یا ناظر ماشین‌مجازی را داشته باشد. در انتها، به منظور بررسی عملکرد راه‌کار پیشنهادی، سه سناریو مطرح شده است و به ارزیابی راه‌کار پیشنهادی پرداخته شده است که در آخرین سناریو، این راه‌کار با دو مطالعه مرتبط دیگر مقایسه شده است.
کلیدواژه محاسبات ابری ,جانمایی ماشین‌مجازی ,مجموعه فازی مردد ,امنیت سایبری
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی m_ashtiani@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved